jueves, 23 de junio de 2016

Convocatòria per una plaça un curs Erasmus+ KA101. Agost 2016

S'obre el període de sol.licitud per el curs de formació dins el Projecte 2026-1-ES01-KA101-024444.
El curs "Testing, Evaluation and Assesment" (NILE, Norwich al Regne Unit. De l'1 al 12 d'agost de 2016. 1 plaça.

Informació sobre el curs:  https://www.nile-elt.com/courses/course/50#course_details

Prerequisits:
- Formar part del personal docent en actiu al centre durant un curs escolar i tenir continuïtat al centre durant el temps que dura el projecte (juliol 2016- juny 2018)
- Nivell de llengua anglesa suficient per seguir i participar activament al curs (el requisit del curs a la seva pàgina web recomana un B2/C1 segons el Marc Comú Europeu, si no se te el certificat s'haure d'aportar un declaració jurada)

Per sol.licitar participar en aquest curs s'ha d'escriure un email a erasmusbendinat@gmail.com explicant:

Perfil del professor/a sol.licitant (es valorarà el grau d'implicació al centre i motivació per participar en aquest curs mitjançant el email de sol.licitud, en el qual s'han d'explicar les raons per participar). Aquest email servirà al comitè de selecció per valorar la sol.licitud.


Baremació per la selecció:

1. Email de sol.licitud (3 punts)
2. Personal docent en actiu al centre (1 punt per curs escolar, màxim tres punts)
3. Professorat participant en projectes europeus del centre (2 punts per projecte europeu, 3 punts per projectes amb mobilitat d'alumnes)
4. Professorat participant en projectes/comissions del centre (1 punt per projecte/comissió)
5. Formar part de l'equip directiu (3 punts)Període de sol.licitud: del 23 al 28 de juny
29 de juny publicació de sol.licituds admitides
1 de juliol publicació de l'adjudicació provisional
1 al 4 de juliol  període de reclamacions
5 de juliol publicació de l'adjudicació definitiva

El comitè de seleccció per aquesta plaça estarà formada per:
la directora del centre, la secretària del centre, 2 professors del consell escolar i 1 mare del consell escolar

No hay comentarios:

Publicar un comentario